Over ons

Het bestuur van de Stichting Natuurlijk Spreken Volgens Oscar Hausdörfer ontwikkelt en organiseert Hausdörfer-zelftherapieactiviteiten en speelt een belangrijke rol in het borgen van de kwaliteit ervan. Met het bevorderen van het onderzoek naar de effectiviteit en kwaliteit van de therapie in combinatie met zelftherapie wordt de geloofwaardigheid van het Hausdörfer-instituut vergroot.

Visie
Hausdörfer-therapie helpt mensen om zichzelf te bevrijden van het stotteren door de spreekangst de voedingsbodem te ontnemen. Deze natuurlijke en unieke aanpak bij de bron kenmerkt zich door haar eenvoud en kracht. Door je te richten op je eigen spraakgeluid herstel je het vertrouwen in jouw spreken waardoor je spreekrust krijgt. Tevens gebruik je je eigen spraakgeluid om een flegmatieke gemoedstoestand, een zekere onverstoorbaarheid op het gebied van het spraak, te ontwikkelen

Missie

  • Wij willen zoveel mogelijk mensen helpen zichzelf te bevrijden van hun stotteren en daarnaast het stotteren definitief uit de wereld helpen;
  • Wij willen dat doen door zoveel mogelijk Hausdörfer-zelftherapieactiviteiten te organiseren en deze in samenwerling met het Hausdörfer-instituut voortdurend te optimaliseren;
  • Wij willen bereiken dat de Hausdörfer-therapie voor iedereen bereikbaar wordt en betaalbaar blijft;
  • We willen zo veel mogelijk mensen op een persoonlijke en prettige manier gelukkiger maken door vrij te worden van stotteren.

Vrijwilligers
Het succes van de Hausdörfer-therapie is voor een groot deel toe te schrijven aan de betrokkenheid van een grote groep enthousiaste vrijwilligers, verspreid over het hele land. Deze groep bestaat grotendeels uit mensen die de therapie zelf hebben gevolgd. Ze zijn stuk voor stuk geraakt door de doeltreffendheid en de prettige en persoonlijke werkwijze van het instituut.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Functie Naam Telefoon E-mail
Voorzitter Bernadet Hesselberth 06 51697068 voorzitter@stichtingnatuurlijkspreken.nl
Secretaris Inge van der Reijden 06 31689679 secretaris@stichtingnatuurlijkspreken.nl
Penningmeester Jurian Molenaar 06 14427946 penningmeester@stichtingnatuurlijkspreken.nl
Zelftherapie Gerrie Noom 06 48386340 zelftherapie@stichtingnatuurlijkspreken.nl
Webmaster Geert Reer 06 42659349 eindhoven@stichtingnatuurlijkspreken.nl